Under 2013 kommer Jordbro VärldsOrkester ge residens åt Bert Gradin. Bert som är turnéräv och känd från Gycklargruppen, fria grupper, folkparkerna och förra årets julkalender kommer arbeta med sin kommande föreställning. Mer information om detta följer under året på denna plats. Vi hälsar Bert välkommen till Jordbro Kulturhus!

Statliga Kulturbryggan ger stöd åt Jordbro VärldsOrkesters kommande internationella residensprojekt. Projektet som vänder sig till konstnärer från MENA regionen pågår under 2013 och innefattar kontaktskapande resor och två mindre konstnärsresidens i Jordbro Kulturhus under hösten 2013.

Läs mer: Internationellt residensprojekt

Jordbro VärldsOrkester vill medverka till att fd Jordbromalmsskolan blir en plats för kreativitet. Tillsammans med andra vill vi skapa en stark vision för huset och dess verksamheter. Så här kan ett förslag se ut:

VISION: Ett hus för alla röster och för allas möjligheter till eget skapande. Ett hus för allas rätt till konstnärliga och kulturella upplevelser av hög kvalitet. Ett hus med en tydlig internationell och interkulturell profil. Ett hus som vill bryta all sorts segregation och som vill påverka samhället i demokratisk och pluralistisk riktning. Ett hus som leds utifrån kooperativa ideal.

En del av vår verksamhet är att upplåta plats åt Artists-In-Residence. Detta som ett led i att stärka husets attraktionskraft och för att nå ut med ett förändrat ”varumärke” kring platsen Jordbro. Artists-in-Residence, eller konstnärsresidens, handlar om att ge konstnärer möjligheter att utveckla arbetssätt och former för konstnärlig utövning. Jordbro VärldsOrkesters residens syftar också till att skapa en miljö för interaktion med lokalsamhällets aktörer. Vi vill att residensen ska utgöra återkommande tillfällen till intellektuellt utbyte och ömsesidig in-put kring konstnärlig verksamhet. Det stöd vi ger kan handla om repetitions- och föreställnings möjligheter, konstnärlig samverkan, publika referensgrupper, visst administrativt stöd och vissa tekniska resurser med mera. Vi sluter separata avtal med varje enskild residens-partner.

jordbro-stadsteaterPerformance kollektivet TIR

Vad kan vi då vinna på detta?
Inom urbansociologisk forskning finns mängder av exempel på hur konstnärlig och kulturell aktivitet bidrar till gentrifiering - förändring - av områden. Och visst; ofta följt av att den ”kreativa klassen” flyttar in med pengar och dyra vanor, utförsäljning av lägenheter, ökande boendekostnader och därmed segregation. Men, i Jordbro erbjuds en möjlighet att arbeta med gentrifiering, utan att följden blir segregation! Genom att använda konstfältets och medias intresse för urbana frågor, som kopplas till diskussioner om centrum/periferi, är vi övertygade om att vi kan skapa nya mediala bilder av platsen Jordbro. Som ett led i denna strategi har vi startat ett långsiktigt projekt kring ”Artists-In-Residence” - konstnärsresidens - i fd Jordbromalmsskolan. Genom detta vill vi göra platsen känd och attraktiv för det nationella, och på sikt även det internationella, kultur- och konstfältet. På sikt bryter detta platsens reproduktion av sin egen underordning. Konsten är den frizon som behövs!

reaktiva-projektioner-420pxReaktiva projektioner, ett projekt som utforskar mötet mellan scenkonst och digital teknik.

Här följer några intressanta länkar som bara skrapar på ytan. Recensionen i Aftonbladet är ett resultat av vårt residens med Performance kollektivet TIR. Trailern är till en film om gentrifiering. Botanisera gärna runt på nätet!

Cash-V-Culture
Teater mot strömmen i Jordbro - Aftonbladet
Artists-In-Residence

Den nationella kulturpolitiken styrs av målen att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Den kommunala kulturpolitiken behöver inte vara sämre. Konstnärsresidens vitaliserar, utmanar och utvidgar tanken!

Hjälp oss med detta

Artists-in-Residence  -  konstnärsresidens

Jordbro VärldsOrkester kan under perioder erbjuda grupper och enskilda individer ett residens-stöd.  Artists-in-Residence, eller konstnärsresidens, handlar om att ge konstnärer möjligheter att utveckla arbetssätt och former för konstnärlig utövning. Jordbro VärldsOrkesters residens syftar också till att skapa en miljö för interaktion med lokalsamhällets aktörer. Vi vill att residensen ska utgöra återkommande tillfällen till intellektuellt utbyte och ömsesidig in-put kring konstnärlig verksamhet. Det stöd vi ger kan handla om repetitions möjligheter, konstnärlig samverkan, publika referensgrupper, visst administrativt stöd och vissa tekniska resurser med mera. Vi sluter separata avtal med varje enskild residens-partner.

Lokalerna i Jordbromalmsskolan

D31_2374
D31_2382
D31_2384
D31_2389
D31_2399
D31_2404
D31_2407
D31_2410
D31_2413
D31_2418
D31_2429
D31_2437
D31_2439
D31_2442
D31_2454
D31_2460
01/16 
start stop bwd fwd

 

Är du/ni intresserade att veta mer? Kontakta producenterna Göran Lidbrink eller Sanna Rantamäki.

goran-lidbrink
Göran Lidbrink, producent
Jordbro VärldsOrkester
073-9090236
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

sanna-rantamaki
Sanna Rantamäki, producent
Jordbro VärldsOrkester
073-7822241
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jordbro VärldsOrkester - E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. - Telefon: 072 - 522 84 90