Nätverket för Jordbro

Hurtigs Torg är ett nätverk öppet för alla som vill bidra till att Jordbro är ett bra samhälle för alla att leva i. Här kan kontakter knytas och information och erfarenheter utbytas.
KONTAKT: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Nätverket utser en sammankallande vars uppgift är att kalla till möten, skriva och skicka protokoll samt att hålla nätverkets kontakt- och adressuppgifter uppdaterade. Nätverket utser två personer som tillsammans med sammankallande beslutar om medlemskap i nätverket.

 • Kontakt- och adressuppgifter ska vara tillgängliga för alla som deltar i nätverket.

 • Nätverket är partipolitiskt och religiöst obundet. Politiska partier/föreningar eller religiösa samfund kan som organisationer inte bli medlemmar i nätverket.

 • Nätverket kan inte fatta beslut som är bindande för dem som ingår i nätverket. Eventuella beslut kring gemensamma uttalanden eller aktiviteter fattas på nätverksmöte som hålls minst en gång per månad och beslutet omfattar enbart de som medverkat i beslutet eller i efterhand anslutit sig.

 • Nätverket ska bidra till att kontakter skapas mellan till exempel föreningar, enskilda personer, företag och kommunal förvaltning – vars verksamhet på något sätt har anknytning till Jordbro.

 • Nätverket ska bidra till gemensamma aktiviteter och till att en kreativ diskussion förs om samhället Jordbro. Nätverket ska också stimulera till nya samverkansformer och kunna utgöra kontaktytor för olika former av socialt företagande.


  hurtigstorg


Föreningen är öppen för alla fysiska personer som förbinder sig att följa föreningens stadgar och andra föreskrifter. Efter erlagd medlemsavgift är personen medlem och förs in i medlemsregistret. Styrelsen fattar beslut om medlemskap utifrån majoritetsbeslut.

Medlemsavgifter skall tas ut enligt följande:

Barn- och ungdomar t o m 18 år: 50 kr/år

Arbetslös, studerande eller pensionär: 50 kr/år

Vuxen med arbete: 100 kr/år

Familje-medlemskap: 100 kr/år

 

Skicka ett mail om du vill bli medlem i föreningen. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

eller

Betala in medlemsavgiften på Bankgiro-nummer: 736-8020, Glöm inte att ange namn.

 

orkestern-reflexen

Jordbro Världsorketser är en ny förening som bildades den 30 januari 2011.

Jordbro VärldsOrkester är som namnet låter, i första hand ett musikaliskt projekt.

Idén är att bilda en spännande orkester som inte bara är etniskt mångrepresenterad, men även ålders- överskridande.

Att musicera tillsammans är helt möjligt oavsett ålder, kön, etnicitet, social klass och musikalisk bakgrund men kräver naturligtvis en tydlig struktur. En hög musikalisk kvalité är en förutsättning för att kunna bygga detta projekt varför en konstnärlig ledare kommer hålla i rekrytering, repetitioner, byggande av orkestern etc.

Strukturen är en "orkesterkärna " som består av dom mest rutinerade musikerna, och som i sin tur omges av en yttre ring av musiker som medverkar på repetitioner utifrån sin nivå, men under tydlig handledning.
Allteftersom kan man övergå i kärnan i den mån man önskar medverka på en mer professionell nivå.

Inom JVO,s styrelse finns ett stort kontaktnät samt produktionskunskap som är uppbyggt genom flera års medverkan musikscenen i Sverige och Orkestern kommer högst sannolikt kunna göra framträdanden även utanför Haninge, och varför inte utanför Sverige.

Utbyten med liknande projekt utanför Haninge känns helt möjligt och bidrar mycket till att öka stimulansen i orkestern.

Orkestern har sin bas/ utgångspunkt i Jordbro och rekryteringen sker i Jordbro , och dess närhet i första hand, men även musikanter "utifrån" kan medverka då den primära idén är skapa en professionell orkester men som har sitt säte i Jordbro

Mer om Jordbro VärldsOrkester

Jordbro VärldsOrkester har startats och drivs av professionella kulturutövare, med tillsammans över 100 års erfarenheter från yrkesverksamt arbete inom kultursektorn. I centrum för JVO finns en professionell orkester och en ambition att producera och arrangera kulturprogram med hög kvalité. Trots att föreningen är relativt nystartad (bildades i februari 2011) har JVO producerat en mängd större aktiviteter. Se vår hemsida för fylligare information.

JVOs strävan är att bedriva innovativ verksamhet genom att arbeta med ett brett kulturbegrepp och sammanföra olika perspektiv. Därför rör sig JVO fritt mellan fälten för:

 • Konstnärligt och pedagogiskt arbete
 • Socialt engagemang i lokalsamhället/områdesutveckling
 • Entreprenörskap inom kreativa näringar
 • Internationella perspektiv och utbyten

JVO har ett tvärsektoriellt tänkande när det gäller finansiering. Det vill säga; vi söker medvetet finansiering från andra samhällssektorer än kultur & fritidssektorn. Vi strävar också efter att ha stora egenintäkter genom ett entreprenöriellt tänkande.

Runt orkestern har en bred musikpedagogisk (och annan kulturrelaterad) verksamhet för barn, ungdomar och vuxna tagit form. JVO har också varit en aktiv aktör i den lokala kulturpolitiska debatten och diskussionen om områdesutveckling och medborgardialog. För sitt musikpedagogiska arbete med barn och ungdomar tilldelades JVO Haninge kommuns JIM pris (ett pris för arbete med jämställdhet, integration och mångfald) vid en ceremoni på fullmäktigemötet den 12 december 2011. Som ett resultat av bland annat JVOs ”kampanj-arbete” presenterade - den 21 december 2011 - den politiska majoriteten i Haninge kommun en avsiktsförklaring att etablera ett nytt kultur- och föreningshus i Jordbro, och att skolan under tiden används som en tillfällig lösning.

JVO vill nu - tillsammans med andra aktörer - arbeta vidare i denna medvind och etablera ”Jordbro Nya Kulturhus” som en central plats för kultur, konst, reflektion, möten och aktion. Allt som skapar medborgaranda - socialt kapital - och som bidrar till en känsla av trygghet och ansvar för sitt närsamhälle. Men också kraft till social mobilisering för social förändring. Därför har vi 2012 börjat bygga ut och vidareutveckla det musik- och kulturpedagogiska arbetet, samtidigt som vi programmerat för en mängd offentliga arrangemang med en profil som kan attrahera alla åldersgrupper: Musikfestivaler, körworkshops, konserter, seminarier, clubar, pedagogiskt arbete, midsommarfest, tema helg om den arabiska våren, filmer, kultur kollo…

Allt detta ska ses i ljuset av vår långsiktiga strävan att bidra till ett högkvalitativt kulturcentrum i Jordbro, som blir en angelägenhet för medborgare i hela Stockholmsregionen. En mötesplats för alla och med artister från hela världen.

Sida 2 av 2

Jordbro VärldsOrkester - E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. - Telefon: 072 - 522 84 90