Jordbro VärldsOrkester arbetar sedan flera år med pedagogiska musik- och dansprojekt för barn och ungdomar. Under förra året utökade vi den pedagogiska verksamheten med flera lyckade Skapande skola projekt inom dans, musik och musikal. I år kan vi även erbjuda Skapande skola projekt med film som uttrycksform. Vi har ett nätverk av duktiga pedagoger som kan erbjuda en högkvalitativ undervisning inom sång, dans, musik, drama, scenografi/kostym och film.

 

 

Skapande skola – FÖRESTÄLLNING

forestallning-500x

MiniMusikal åk 3-9

I MiniMusikalen arbetar vi utifrån ett önskat tema. Tillsammans med barnen skapar vi scener, danser, musik, kostym och rekvisita och en scenisk berättelse tar form. Som avslutning spelas MiniMusikalen upp inför en publik.Vi kan gör detta genom 4-5 dagars intensivt arbete då barnen ägnar sin skoldag helt åt att skapa, tillverka och repetera materialet. Alternativt så kan vi komma ut till skolorna en gång i veckan under 3 veckors period och förbereda och arbeta med olika scener. Därefter önskar vi oss 3 dagars sammanhängande repetitionsperiod inför ett avslutande sceniskt framträdande. Temat i MiniMusikalen går att knyta till olika skolämnen eller andra aktuella ämnen ur barnens vardag. Våra pedagoger har lång erfarenhet av att jobba med kultur inom skolan.
Ett exempel på ett mycket lyckat MiniMusikal-projekt är Magisk Musikal som vi genomförde på Kvarnbäcksskolan i Haninge under VT-14. Där arbetade vi utifrån temat utanförskap/innanförskap och konflikt/samarbete.

Ursprung som Utsprång
en föreställning om mig själv i tid och rum åk 3-9

Hur knyter man ihop dåtid med nutid och därvarande med härvarande? Vi ger äldre svensk och internationell vistradition en ny dräkt när vi låter sångerna blandas med moderna instrument och arrangemang, dans och scenisk föreställning, allt med ursprung ur kulturer från olika delar av världen. Utgångspunkten kan vara enbart svenska visor eller en mix av sånger eleverna själva tar med sig hemifrån. Tillsammans letar vi upp den röda tråden i texterna och gör dem relevanta för oss idag, och använder oss av sång, dans, instrumentspel och scenisk gestaltning för att lyfta fram vår gemensamma historia.

Vi kan göra detta genom 4-5 dagars intensivt arbete då barnen ägnar sin skoldag helt åt att skapa, tillverka och repetera materialet. Alternativt så kan vi komma ut till skolorna en gång i veckan under 3 veckors period och förbereda och arbeta med olika scener. Därefter önskar vi oss 3 dagars sammanhängande repetitionsperiod inför ett scenisk framträdande. Vi arbetar med fördel med visor som eleverna själva tar med sig hemifrån. Då behöver vi ett extra tillfälle för att dokumentera och bearbeta materialet.

 

Skapande skola – DANS

dans-500x

DansFantasi F-9

I workshopen DansFantasi arbetar vi med kroppen som uttrycksmedel och omsätter inre bilder till kroppspråk, “målar med rörelser”. Berättelser växer fram i form av olika dansimprovisationer. På detta sätt öppnar DansFantasin vägar till den egna inre bildvärlden och stimulerar det kreativa skapandet. Genom samtal och reflektion lär sig eleverna att få syn på och värdesätta det egna skapandet och upptäcka verktyg att förstå världen genom kroppen, dansen och bildspråket. DansFantasi förstärker elevens självförtroende, kreativitet och jaget i gruppen.

DansDrama F-9

Språkutveckling för barn och ungdomar

.
En DansDrama-workshop där vi jobbar med språkutveckling och kommunikation genom dans- & dramaövningar.
 Med de yngre åldrarna jobbar vi genom att konkretisera ord och använda svenska språket på ett lekfullt sätt. 
För de äldre eleverna ligger det språkutvecklande fokuset framförallt i reflektionen och diskussionen kring våra gemensamma upplevelser ifrån övningarna. 
Förutom att berika elevens språk, stärker DansDrama-passen och DansFantasi-passen eleven på både grupp- och individnivå, såväl fysiskt som mentalt.


DansDrama- och DansFantasi-workshop består av 
3-5 träffar där pedagogerna arbetar med barnen 45-60 min/grupp. Om ni önskar ett annat upplägg i form av temavecka eller flera träffar så finns självklart den möjligheten. Vi anpassar innehåll efter ålder.

 

Skapande skola - MUSIK

musik-500x

Ensemblespel/sång åk 5-9

Under 3-6 tillfällen träffar våra pedagoger barnen i halvklass (15 st/ grupp).
Önskvärt är att ha minst 40 min per grupp/tillfälle till vårt förfogande. Allra helst 50-60 min.Vi har med oss instrument ifall det inte finns tillräckligt många på plats.
Vi arbetar första gången/gångerna med att prova på olika instrument och börjar sedan med att arbeta med en “coverlåt” el. eget musikstycke utifrån gruppen.
Detta kan vi sedan spela upp för den andra halvan av klassen, eller i något annat sammanhang; i skolavslutning t.ex.

Slagverksworkshop åk 5-9

Under 3-6 tillfällen träffar våra slagverkspedagoger barnen i halvklass (15 st/ grupp). Vi har med oss instrument i önskat antal. Till vårt förfogande vill vi ha minst 40 min per grupp/tillfälle men allra helst 50-60 min. Vi arbetar med olika rytmfigurer som vi sedan sätter ihop till ett längre slag-verkstycke. Detta kan vi sedan spela upp för den andra halvan av klassen, eller i något annat sammanhang vid skolavslutningen t.ex.

Slagverksworkshopmed dans åk 5-9

Slagverksworkshop med rytmer ifrån t.ex. Latinamerika där barnen lär sig att spela rytmerna men också lär sig danssteg och en kort koreografi. 3-6 tillfällen med avslutande uppvisning på skolan eller för föräldrar.

 

För bokning och svar på frågor ring eller mejla till Louise Kvarby 070-982 00 20,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Här finns vi också!

facebook-logo-100x
blogger-logo-100x
twitter-logo-100x

Jordbro VärldsOrkester - E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. - Telefon: 072 - 522 84 90